westlake housing,house for rent in tay ho,apartments for rent in tay ho ,villa for rent in ciputra,serviced apartment for rent in hanoithảm ba tư

“Bệnh thành tích” của thể thao Việt Nam | VTC

Lượt xem : 2372

Tag :  , 

Giới thiệu “Bệnh thành tích” của thể thao Việt Nam | VTC

VTC | Ý nghĩa cao đẹp của đại hội TDTT toàn quốc đang ngày càng bị xúc phạm trầm trọng. Bằng chứng là trong nhiều môn thi đấu đã có nhiều vệt đen làm ô uế đại hội.